สายด่วน 24 ชั่วโมงของสมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนามแห่งประเทศไทย: +66(0) 828112686

Menu

ทำไมเราจึงอยู่ที่นี่

ทำไมเราจึงอยู่ที่นี่

ก่อนที่จะเข้ามาในสมาคม เอ็นเอ เราไม่สามารถจัดการกับการดำเนินชีวิตของเราได้ เราไม่สามารถดำเนินชีวิตและมีความสุขกับชีวิตอย่างที่คนอื่นทำได้ เราจำเป็นต้องมีสิ่งพิเศษและเราก็คิดว่าเราหาได้จากยาเสพติด เราให้ความสำคัญกับการใช้ยาเสพติดมากกว่าความเป็นอยู่ของครอบครัวเรา ภรรยา สามี และลูกหลานของเรา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องใช้ยาเสพติดให้ได้ เราทำร้ายคนหลายคนอย่างรุนแรงแต่เราทำร้ายตนเองมากที่สุด จากการที่เราไม่สามารถรับผิดชอบตัวเราเองได้เราจึงสร้างปัญหาให้กับตัวเอง ดูเหมือนว่าเราไม่สามารถเผชิญความเป็นจริงในชีวิตของเราได้เลย

พวกเราส่วนมากตระหนักว่าการติดยาเสพติดนั้นเป็นการฆ่าตัวตายอย่างช้า ๆ แต่การเสพยานั้นเป็นศัตรูต่อชีวิตที่มีเล่ห์เหลี่ยม เราจึงไม่มีพลังที่จะทำอะไรสักอย่างต่อไป สุดท้ายพวกเราหลายคนต้องอยู่ในห้องขัง หรือหาวิธีรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ ศาสนา หรือการรักษาทางจิต วิธีการเหล่านี้ไม่ได้ผลเพียงพอสำหรับเรา โรคติดยาเสพติดของเรายังหวนกลับมาอยู่เสมอ หรือเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแสวงหาความช่วยเหลือจากเพื่อนในสมาคมผู้ติดยาเสพติด

นิรนาม หลังจากที่เราเข้ามาที่ เอ็นเอ เราตระหนักว่าเราคือผู้ป่วย เราทรมานจากโรคที่ไม่มีใครรู้วิธีการรักษา อย่างไรก็ตามโรคนี้ก็สามารถหยุดลงได้ ณ จุดหนึ่ง
และการฟื้นสภาพของเราก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้