สายด่วน 24 ชั่วโมงของสมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนามแห่งประเทศไทย: +66(0) 828112686

Menu

ใครคือผู้ติดยาเสพติด

ใครคือผู้ติดยาเสพติด

พวกเราส่วนใหญ่คงไม่ต้องคิดซ้ำ ๆกับคำถามนี้เลย เรารู้คำตอบอยู่แก่ใจแล้วว่า ชีวิตจิตใจและความคิดของเราวนเวียนอยู่กับยาเสพติดไม่ชนิดใดชนิดหนึ่ง นั่นคือ การหายามาใช้ การเสพยา และการค้นหาทางที่จะหายามาใช้ให้ได้อีก เรามีชีวิตอยู่เพื่อเสพยา และเราเสพยาเพื่อมีชีวิตอยู่ พูดง่าย ๆก็คือ ผู้ติดยาเสพติดคือคนที่ชีวิตถูกควบคุมโดยยาเสพติด เราคือคนที่ตกเป็นเหยื่อของโรคที่ลุกลามอย่างต่อเนื่อง และมักจะพบจุดจบที่เหมือน ๆกัน นั่นคือ คุก สถานบำบัด หรือความตาย