สายด่วน 24 ชั่วโมงของสมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนามแห่งประเทศไทย: +66(0) 828112686

Menu

สมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนามคืออะไร

สมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนามคืออะไร

เอ็นเอ คือสมาคมที่ไม่หวังผลกำไรของคนทุกเพศทุกวัยซึ่งมีปัญหาใหญ่จากการใช้ยาเสพติด เราคือผู้ติดยาเสพติดซึ่งกำลังฟื้นสภาพอยู่ ที่มาพบกันเป็นประจำเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้หยุดใช้ยาเสพติด วิธีการนี้เป็นวิธีการในการเลิกใช้ยาเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาด สิ่งเดียวที่จำเป็นในการเป็นสมาชิก นั่นคือ ความต้องการที่จะหยุดใช้ยาเสพติด เราขอแนะนำให้คุณเปิดใจให้กว้าง และให้เวลากับตัวเอง วิธีการของเราเป็นหลักการที่ชัดเจน และเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ที่สำคัญที่สุดคือวิธีการของ เอ็นเอ นั้นได้ผล ทุก ๆคนสามารถเป็นสมาชิกของ เอ็นเอ ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เราไม่มีค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียม เราไม่มีใบสัญญาที่จะต้องลงนาม เราไม่มีคำสัญญาที่จะให้ผู้ใด เราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางการเมือง ศาสนา หรือกฎหมาย และเราไม่ได้อยู่ภายใต้การตรวจสอบจากใครหรือในเวลาใด ทุกคนสามารถเป็นสมาชิกของเราได้โดยไม่จำกัดทั้ง อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือการไม่นับถือศาสนา

เราไม่ใส่ใจว่าคุณเคยใช้ยาเสพติดชนิดใด ใช้มามากเท่าไร พวกพ้องของคุณเป็นใคร คุณเคยทำอะไรไว้ในอดีต หรือคุณมีอะไรมากน้อยแค่ไหน แต่เราสนใจแค่เพียงว่าคุณจะทำอย่างไรกับ