สายด่วน 24 ชั่วโมงของสมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนามแห่งประเทศไทย: +66(0) 828112686

Menu

สำหรับวันนี้

สำหรับวันนี้

ดำเนินชีวิตอย่างมีแบบแผน

สำหรับวันนี้... ฉันจะคำนึงถึงการฟื้นสภาพ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยปราศจากยาเสพติด

สำหรับวันนี้... ฉันจะไว้วางใจสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม เอ็นเอ ซึ่งเขาเชื่อมั่นในตัวฉัน และต้องการช่วยเหลือฉันในการฟื้นสภาพ

สำหรับวันนี้... ฉันรู้ว่าต้องทำอะไรให้กับตนเองบ้าง และจะพยายามปฏิบัติ ตามสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มความสามารถ

สำหรับวันนี้... ฉันจะมองชีวิตตนเองในแง่มุมมองใหม่ด้วยวิธีการของ เอ็นเอ

สำหรับวันนี้... ฉันจะไม่หวาดกลัว และจะระลึกถึงเพื่อนใหม่ที่ไม่ใช้ยาเสพติดซึ่งดำเนินชีวิตไป

ในทางที่ดี ถ้าหากว่าฉันปฏิบัติตามพวกเขาจะไม่มีสิ่งใดทำให้ฉันต้อง หวาดกลัวได้ อีกต่อไป