สายด่วน 24 ชั่วโมงของสมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนามแห่งประเทศไทย: +66(0) 828112686

Menu

บังเกิดผลได้อย่างไร

บังเกิดผลได้อย่างไร

ถ้าคุณต้องการสิ่งที่เรามีไว้ให้ และตั้งใจที่จะกระทำเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา นั่นคือคุณพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติ กระบวนการต่อไปนี้คือสิ่งที่ทำให้เราฟื้นสภาพจากการติดยาเสพติดได้

๑. เรายอมรับว่า เราไม่มีกำลังพอที่จะต่อสู้กับการติดยาเสพติดของเราและเราไม่สามารถควบคุม การดำเนินชีวิตของเราได้

๒. เราเชื่อว่า มีบางสิ่งที่มีพลังมากกว่าตัวเราซึ่งสามารถช่วยให้เรากลับเป็นปกติได้

๓. เราได้ทำการตัดสินใจที่จะมอบความตั้งใจและการดำเนินชีวิตของเรา ให้อยู่ภายใต้การดูแลจากสิ่งที่เราศรัทธา ซึ่งแล้วแต่เราจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไร

๔. เราได้ทำการพิจารณาเรื่องราวของตัวเราเองอย่างละเอียดถี่ถ้วน และไม่ท้อถอย

๕. เรายอมรับความจริงในความผิดของเราอย่างละเอียด ต่อสิ่งที่เราเชื่อมั่น ศรัทธา ตัวเราเอง และคนอื่นอีกคนหนึ่ง

๖.เราพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้สิ่งที่เราศรัทธาช่วยขจัดนิสัยที่ไม่น่าพึงพอใจต่าง ๆของเรา ๗. เรายินยอมร้องขอให้สิ่งที่เราเชื่อมันศรัทธาขจัดนิสัยที่ไม่น่าพึงพอใจต่าง ๆของเรา ๘.เราได้ทำรายชื่อบุคคลทุกคนที่เราเคยทำร้าย และยินดีที่จะทำบางอย่างชดใช้ ให้แก่เขา ๙. เราได้ชดใช้ให้บุคคลเหล่านั้นโดยตรงเมื่อเรามีโอกาส ยกเว้นถ้าการกระทำนั้นจะเป็นการทำลาย พวกเขาหรือบุคคลอื่น

๑๐. เรายังคงพิจารณาเรื่องราวของตัวเราเองต่อไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อใดที่พบว่าเราผิด เราจะยอมรับสิ่งนั้นโดยทันที

๑๑. เราทำใจให้สงบและทำการภาวนาเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ทางจิตใจกับสิ่งที่เราศรัทธา ซึ่งแล้วแต่เราจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพื่อให้เรารู้ว่าเจตนาของสิ่งที่เราศรัทธาต่อตัวเรานั้นเป็นอย่างไร และทำให้เรามีพลังพอที่จะกระทำสิ่งนั้นให้ได้

๑๒.เมื่อเราได้เกิดการตื่นตัวทางจิตใจจากกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราพยายามถ่ายทอดสาระ นี้ให้กับผู้ติดยาเสพติดคนอื่น ๆ และนำหลักการนี้ไปปฏิบัติในกิจวัตรทุกอย่างของเรา

สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นงานชิ้นใหญ่ และเราก็ไม่สามารถทำทุกอย่างได้ในทันทีทันใด ในเมื่อเราไม่ได้กลายมาเป็นผู้ติดยาเสพติดภายในวันเดียว ดังนั้นจงจำไว้ว่า
อย่าหักโหมเกินไป สิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งอื่น ๆซึ่งอาจจะขัดขวางเราในการฟื้นสภาพ นั่นคือการวางเฉย หรือขาดความอดทนในกระบวนการทางจิตใจ
สิ่งสำคัญ 3 อย่างที่ขาดไม่ได้เลย คือ
ความซื่อสัตย์ การเปิดใจให้กว้าง และความยินยอมพร้อมใจ ถ้าเรามีทั้ง 3 สิ่งนี้แล้ว เราก็กำลังเดินไปในทางที่ถูกต้อง

เรารู้สึกว่ามุมมองของเราต่อโรคติดยาเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด เพราะคุณค่าในการบำบัดโดยการให้ผู้ติดยาเสพติดคนหนึ่งช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด
อีกคนหนึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด เรารู้สึกว่าวิธีของเรานั้นได้ผล เพราะผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้าใจผู้ติดยาเสพติดด้วยกันได้ดีที่สุด เราเชื่อว่าถ้าเราเผชิญหน้ากับปัญหาของชีวิตประจำวันในสังคมได้เร็วเท่าไหร่ เราก็จะกลายเป็นสมาชิกของสังคมที่มีความรับผิดชอบ มีคุณค่า และได้รับการยอมรับในสังคมได้เร็วเท่านั้น

มีวิธีเดียวที่จะป้องกันการกลับไปติดยาเสพติดซ้ำอีก นั่นคือ การที่เราจะไม่เริ่มใช้ยาเสพติดอีก ถ้าคุณเป็นเหมือนเราคุณก็คงรู้ว่าครั้งเดียวก็เกินพอและพันครั้งก็ไม่เคยพอ เราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เพราะเรารู้ว่าเมื่อเราเริ่มใช้ยาเสพติดชนิดใดอีกก็ตาม หรือใช้ยาชนิดอื่น ๆทดแทนกัน หมายความว่า เราได้ปลดปล่อยให้โรคติด ยาเสพติดของเราเกิดขึ้นใหม่อีก

การคิดว่า แอลกอฮอล์ แตกต่างจากยาเสพติดชนิดอื่น ๆได้ทำให้ผู้ที่หยุดใช้ยาเสพติดหลายคนกลับไปติดยาเสพติดซ้ำอีก ก่อนเราจะมาที่ เอ็นเอ เราหลายคนมองแอลกอฮอล์ว่าแตกต่างจากยาเสพติด แต่มันไม่คุ้มที่เราจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้ แอลกอฮอล์คือยาเสพติด และเราก็คือผู้ที่เป็นโรคติดยาเสพติดซึ่งต้องหยุดใช้ยาเสพติดทุกชนิดเพื่อที่จะฟื้นสภาพ